Bericht van 25 mei 2021


Beste rijders,
Bij de verschillende autoriteiten en instanties zijn aanvragen ingediend voor de verlenging van een vergunning (klasse 2) voor het gebruik van de weide op het Loë-circuit in Voeren, voor de jaren 2021 tot en met 2027. Dit voor de auto-cross en de endurance 4 uurs motoren. Ondanks verschillende klachten van omwonenden en verenigingen, hebben wij na onderzoek toestemming gekregen van het gemeentebestuur om 2 evenementen (2 weekends) te organiseren in plaats van 3.
In de periode van 16 maart tot 16 april konden nog klachten worden ingediend bij de Permanente Deputatie van Limburg, via internet bij het omgevingsloket.
Op de laatste dag van het onderzoek (16.04.2021) werd een klacht ingediend door de Limburgse Milieukoepel (zie hun website), vereniging van milieukunde.
Deze klacht zal zeker als administratief ontvankelijk worden beschouwd, waardoor alle vergunningen automatisch worden geschorst. De klacht zal nu worden behandeld door de permanente Deputatie van Limburg. De procedure kan enkele maanden duren. Afhankelijk van de beslissing van de Bestendige Deputatie van Limburg zullen we al dan niet kunnen organiseren. We zullen onze argumenten moeten verdedigen... we moeten erin geloven, maar we weten dat het moeilijk zal zijn. U zou ons kunnen helpen door de maatregelen te bevestigen die wij tijdens onze wedstrijden hebben genomen sinds 2014. Klik hieronder en vul dit formulier in waarmee u verklaart dat wij bepaalde maatregelen hebben genomen voor de veiligheid, de beperking van geluidshinder en de bescherming van het erfgoed (sluitingdatum op zondag 23 mei 2021). We zullen ze doorgeven aan de betrokken autoriteiten.

Dank u voor uw tijd.
Wij nemen contact met u op zodra wij een antwoord hebben, hopelijk een positief antwoord.

Sportieve groeten,

De Moto-Club Voeren

Formulier, klik hier . Gelieve het formulier naar eric@mcfourons.be te sturen.