• Door hun inschrijving verbinden de rijders zich ertoe het reglement en al zijn clausules te aanvaarden, en zien ze af van elk verhaalsrecht tegen de organisatoren. Het comité wijst elke aansprakelijkheid af voor valpartijen of ongelukken, alleen of met andere rijders, met lichamelijke of materiële schade, alsmede voor diefstal of andere risico’s;
 • Deze wedstrijd 4u00 staat open voor alle rijders boven 15 jaar, per ploeg van 2 of 3 rijders (1, 2 of 3 motoren) of solo, in het bezit van een enduromotor of een cross- of trailmotor (min.85cc met grote wielen). Zie “categoriëen”.
 • Individueel dagverzekering tegen lichamelijke schade.
  • Wedstrijd 4 uurs > prijs van 12,5Ä (betaling ter plaats).
   Garanties per verzekerde persoon: medische kosten: 2.500€ (vrijstelling: 100€) - permanente invaliditeit: 15.000€ - overlijden: 10.000€
  (contract hier kliken en aangifte hier klikken). Indien er een ongevalaangifte opgesteld moet worden, moet de organisator verwittigd worden. Het medisch attest + aangifteformulier moeten opgesteld en binnen de 48 uur na de wedstrijd aangetekend naar de verzekeringsmaatschappij opgestuurd worden.
 • Het comité is verzekerd voor de BA organisator. De toeschouwers moeten zich in de hen toegewezen zone bevinden. Deze BA dekt in geen geval de lichamelijke letsels van de rijders die voor onze wedstrijd zijn ingeschreven.  Er is een bijzondere verzekering voorzien voor de wedstrijdcommissarissen.
 • Voor de jongeren van -18 jaar dient de gezinsverantwoordelijke ons een fotokopie van zijn eigen identiteitskaart en een toestemming van de ouders te doen toekomen en hij/zij ondertekent het inschrijvingsformulier om het organiserend comitť van elke verantwoordelijkheid te ontlasten in geval van ongeval (hier klikken);
 • Uitrusting: cross of enduro zijn verplicht. Wegwerpbare brilglazen zijn verboden. Gebruik enkel roll-offs.