Kinder circuit

Warsage : !!! er is geen kindercuit voorzien

Voeren : een klein circuit is beschikbaar voor kinderen, maar wel onder de aansprakelijkheid van de ouders. Op de parkings mag niet gereden worden. Het dragen van een helm is verplicht.

Toeschouwers

Voor de toeschouwers is de toegang gratis. Zij dienen in de hen toegewezen zone te blijven en zij mogen niet op de piste komen. De toeschouwers die zich buiten die zone bevinden (ook in het gesloten park) worden niet gedekt door de verzekering van de organisator.

Op de parkings en in de omgeving

 1. 1. De parking “rijders” en “toeschouwers” is te samen. Plaats voor iedereen laten !
 2. U ontvangt een vuilniszak. Bij uw vertrek mag geen afval op uw standplaats blijven liggen. U moet zelf alles meenemen.

Bij de technische en geluidscontrole

Alvorens bij de inschrijvingsbalie te passeren moeten de teams (zowel ingeschreven als niet):

 1. Eventueel bij de Victory stand langsgaan om een stuk te monteren;
 2. De motor(en) bij de technische en geluidscontrole aanbieden.

Ze krijgen een conformiteitsattest om hun rugnummer te ontvangen. Een sticker wordt ook op hun motor aangebracht om hun toegang tot het circuit te verlenen.
Als een motor van een team niet conform is, mag de rijder met die van een een ploegmaat of een andere rijder rijden, die wel in orde is en die tijdig werd getest.

Aan de inschrijvingsbalie

Alles in orde qua geluid?  Ja, dan geldt het volgende:

 1. U bent verplicht (de hele ploeg) zich te melden bij de inschrijvingstafel met uw conformiteitskaart qua geluid en uw identiteitskaart. 
  Na het begin van de wedstrijd zullen er geen terugbetalingen meer gedaan worden.
 2. De rijders ontvangen hun rugnummer op de dag van de wedstrijd tegen afgifte van hun identiteitskaart, of 50 € als borg. Er mag niets uit weggesneden worden en ze moeten ons proper terugbezorgd worden;
 3. Een kenteken (stempel of armband) wordt aan elke rijder toegekend zodat de toegang tot de piste kan gecontroleerd worden..

Plus aucun remboursement ne sera possible après le départ de l'épreuve.

In het gesloten park en in de parking “rijders”

 1. Het is ten strengste verboden zijn motor te starten of buiten de door de organisator bepaalde uren op de piste de oefenen. Toegelaten tussen 8u00 en 10u00 voor de geluidscontrole, zonder gas te geven;
 2. Rij stapvoets (max. 5km/h) op deze plaatsen met veel volk;
 3. Het vervangen van olie, het smeren en het tanken van benzine geschieden op een vast tapijt of milieutapijt, min 1,60m x 1,00m om de bodem te beschermen (geen glad materiaal of plastic);
 4. Bij elke ingang op het circuit moet iedere rijder (spontaan a.u.b.) zijn toegangsconformiteit + geluidsconformiteit laten zien aan de controlecommissaris;
 5. De aflossing van de rijders kan te allen tijde in het gesloten park gebeuren, na uitwisseling van het rugnummer en eventueel van de motor als de rijders dezelfde machine gebruiken;
 6. Gezien de overdreven snelheid en gezien het talrijke publiek in het gesloten park (ondanks het verbod) is het verboden er te rijden. De motoren moeten er, van de ingang tot de uitgang door de rijders geduwd worden.

Op de piste

 1. De pistecommissarissen zullen toezien op het goede verloop van de wedstrijd, respecteer ze. Ze helpen u het circuit te herstellen. Scheur vooral niet te dicht voorbij (min. 3 meter)
  Dit blijft geldig voor alle obstakels of mensen die zich op de piste bevinden. (stilstaande of geaccidenteerde rijder, dokter,…);
 2. Gevaarlijke manoeuvres, richtingverandering, geforceerde inhaalmanoeuvres, stampen of intimidaties zullen in geen enkel geval geduld worden;
 3. Stop bij een ongeval of aanrijding en vergewis u dat de andere rijder niet gewond is;
 4. Niet op de piste blijven als u stilstaat (pech hebt,…). Wacht dan tot er niemand meer voorbijrijdt alvorens u opnieuw op de piste te begeven;
 5. De rijders zullen tijdens de training met of zonder rugnummers rijden, tegen gematigde snelheid , achter een racecommissaris. Verboden hem voorbij te rijden. De aflossing van de rijders kan altijd, naar eigen goeddunken, in het gesloten park gebeuren;
 6. Voor de startprocedure hoeft u zich slechts te plaatsen tegenover het nummer langs de kant van de piste dat overeenstemt met uw rugnummer. Het is verboden er te tanken. De rijders die 5 min vóór het vertrek niet geïnstalleerd zijn, starten van achter.  Het startsein wordt één per één gegeven met een regelmatige tussentijd (+/-1 sec);
 7. Bij scheuren van spandoeken, onmiddellijke reparatie door de rijder zelf.
  3 spandoeken gescheurd zonder reparatie = wedstrijd wordt gestopt voor reparaties door de pistecommissarissen;
 8. De paaltjes dienen om het circuit af te bakenen, niet op erop te steunen;
 9. Respecteer de vlaggen:
  • geel: gevaar op de piste;
  • rood: stopzetten van de wedstrijd: !! ! Deze rode vlag word enkel aan de ingang van het gesloten park geheven, om diverse redenen: medische interventie,…
   De rijders moeten op het circuit blijven, achter elkaar, motor stopgezet. Indien de stopzetting te lang duurt, mogen de rijders lopend naar de parking of naar het gesloten park (voorzie een steun om de motor ter plaatse te laten).  Verboden er te tanken. Een fluitsignaal zal de rijders terugroepen.  Een nieuwe start zal 5 minuten later gegeven worden, vanaf dezelfde plaats (!!!de rugnummer op de rug).
   Het tijdverlies zal, indien mogelijk, in rekening gebracht worden op het einde van de wedstrijd (behalve voor delicten door rijders);
 10. Het is verboden zich zonder rugnummer op het circuit te bevinden. Het systeem met chip voor de registratie is op het rugnummer geplakt en moet verplicht op de rug gedragen worden. Elke ronde wordt dankzij dat systeem geregistreerd, telkens als u door een daarvoor bedoelde versmalling rijdt. Mogelijkheid het klassement op een scherm te controleren in de tent; 
 11. Het is onder alle omstandigheden verboden de versmalling zonder motor te passeren. Bij pech van de motor op het circuit moet de rijder zelf het rugnummer aan zijn ploegmaat terugbrengen.
 12. Het circuit werd ontworpen om een maximale veiligheid te garanderen. Door middel van borden langs het circuit wordt het in verschillende zones onderverdeeld, zodat we ons allemaal makkelijker kunnen situeren in geval van probleem of ongeval.
  Opgelet: het kan evenwel gebeuren dat een voertuig (ziekenwagen, tractor,…) de piste moet oversteken onder gele vlag; 
 13. Bij droog weer word het circuit nat gehouden, om een stofwolk te voorkomen, die uw veiligheid in het gedrang zou brengen en storend is voor de omwonenden;
 14. Een medische dienst met 1 ambulance is aanwezig.
 15. Na de wedstrijd is de toegang tot het circuit verboden.

We wensen u alvast veel plezier !

De organisator houdt zich het exclusieve recht voor op elk ogenblik het reglement, zonder verplichte rechtvaardiging, te wijzigen of anders te interpreteren en alle rijders die niet in overeenstemming zijn met de voorschriften te weigeren of uit te sluiten.